Ukliďme svět

Jak vznila akce Ukliďme svět?

Nápad se zrodil v hlavě australského jachtaře **Iana Kiernana** potom, co obeplul v letech 1986-1987 svět a viděl, jak jsou moře znečištěná. První akce, kterou uspořádal za pomoci přátel 8. ledna 1989 se zúčastnilo na 40 000 dobrovolníků, kteří na 270 km mořského pobřeží sebrali 5 000 tun odpadu. Další rok se rozšířila kampaň po celé Austrálii a poté do dalších zemí. Myšlenka **Clean Up the World!** (Ukliďme svět!) byla na světě. Od roku 1993 převzal záštitu nad jednou z největších komunitních kampaní současnosti UNEP (United Nations Environment Program – Program OSN pro životní prostředí), zapojili se občané z 80 států. V současnosti se každoročně zapojuje přes 35 milionů lidí z více než 130 zemí světa. Cílem kampaně je také získávat a šířit informace o šetrném nakládání s odpadem. Organizátoři se s pomocí sdělovacích prostředků snaží přimět vlády, průmyslové podniky i obecní orgány ke zvýšení zájmu o ochranu životního prostředí. V České republice kampaň „Ukliďme svět!“ od počátku v r. 1993 zaštiťuje **Český svaz ochránců přírody**. Do kampaně se každoročně zapojuje téměř dvacet tisíc dobrovolníků. Děti a studenti přitom tvoří většinu. Z celkového množství sebraného odpadu, které se obyčejně pohybuje kolem dvou set tun ročně, bývá přibližně 10 % recyklováno. Od roku 2016 se akce **Ukliďme svět** spojila s akcí **Ukliďme Česko** která je organizována spolkem "Ekosmák" a bude tak probíhat pouze jedna společná úklidová akce **Ukliďme svět, Ukliďme Česko!**.

Statistika úklidů od roku 2003

 rok

 účastníci celkem

 děti + mládež (%) 

 počet organizací

 zlikvidováno odpadu (t) 

 2003

 11122

86 

212 

 2004

 10972

88 

213 

 2005

 7786

90 

74 

 2006

 8575

89 

133 

 2007

 7361

84 

167 

 2008

 9487

87 

85 

 2009

 14000

77 

160

100 

 2010

 13000

67 

166

100 

 2011

 17600

67 

210

160 

 2012

 15941

76 

186

215 

 2013

 18000

67 

207

170 

 2014

 17300

66 

223

157 

 2015

 21298

75 

221

381 

Hlavní partner

Akci podpořili


Při poskytování služeb nám pomáhají Cookies a Local Storage. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací o ochraně osobních údajů a jejich používání
Copyright Ⓒ 2014-2021 | Miroslav Kubásek