Úklidová akce #11793, Rájec-Jestřebí (okres Blansko)

Detail akce

Identifikátor akce:
11793
Název akce:
Úklid odpadků kolem silnic
Popis akce:
Budeme uklízet veškeré odpadky, které se budou nacházet u silnice a jejího okolí v našem revíru. Po akci bude připraveno pro všechny dobrovolníky jako poděkování malé občerstvení.
Příslušná obec/MČ:
Rájec-Jestřebí (okres Blansko)
Likvidaci odpadů zajistí:
Sběrné středisko odpadů v Rájci-Jestřebí
Akci také podpořili:
Město Rájec-Jestřebí, ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, Sport Club Ráječko, Občanské sdružení ,,Za rozvoj města" z.s., BC Červánky Rájec a spousta dobrých lidí...


Organizátor akce

Typ úklidu:
jedná se o úklid organizovaný organizací
Název organizace:
Myslivecké sdružení Rájec-Ráječko a Myslivecké sdružení Lenčov
Kontaktní osoba:
Vladan Opálka
Telefon a email na organizátora není z důvodu ochrany osobních údajů veřejně přístupný. Tyto kontaktní údaje budete mít k dispozici až se zaregistrujete jako dobrovolník a přidáte se k této akci.


Report akce

Statistika:
počet dobrovolníků 63, sesbíráno bylo 2600 kg odpadů.
Jak úklid probíhal:
Ukliďme svět, Ukliďme Česko - Takto se jmenuje dobrovolnická akce, která probíhá již třetím rokem po celé České republice. A jelikož nezbytnou součástí myslivosti je i ochrana přírody, byla naše účast v tomto projektu samozřejmostí.
Stejně jako na jiných místech po celé naší zemi se i my shromažďujeme v sobotu 16. dubna v 8 hodin v Rájci na náměstí. Letošní účast je rekordní, celkem 63 lidí (46 dospělých,17dětí). Díky takovéto účasti jsme schopní pokrýt a uklidit daleko větší plochu a více kilometrů příkopů u silnic než v předchozích letech. Kromě tradičních cest z Karolína na Rájec, z Žďáru na Rájec a z Kuniček na Rájec, uklízíme i cestu přes Karolín lesem k Rájci, silnici mezi Ráječkem a Rájcí, také silnice okolo zámku Rájec nad Svitavou a osadní výbor Holešín i silnici Holešín-Doubravice. Odpadky nacházíme opravdu na každém kroku, PET lahve, pneumatiky, různé igelity, plechovky a mnoho dalšího. Zkrátka a dobře se nad uvažováním některých lidí rozum pozastavuje a nejeden z nás tyto lidi řadí do říše zvířat (prasata, hovada apod.). Díky vynaloženému úsilí všech dobrovolníků se nám podařilo dvakrát naplnit traktorovou vlečku a několik vozíků za auto.
Celou akci zakončujeme na naší myslivecké chatě, kde se posilňujeme špekáčky, různými nápoji, děti jsou odměněny sladkostmi a dámy, slečny a děvčata květinou. Ještě společné foto a obrovské poděkování všem účastníkům dnešní akce.
Určitě vás bude zajímat, co zajímavého jsme letos našli, když to jednou byla rohová vana v potoku a jindy zase náhrobek v příkopě. Letos se asi žádná velká zajímavost naskytla, možná jen velký kámen obvázaný drátem, který se nacházel kousek od rybníku Lenčák. Že by kámen sebevraha? Těžko říct.
Je mou povinností vám všem, co jste se na úklidu podíleli moc poděkovat, jmenovitě: městu Rájec-Jestřebí, ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, Sport Clubu Ráječko, Občanskému sdružení „Za rozvoj města“ z.s., BC Červánky Rájec, Sběrnému středisku odpadků v Rájci za likvidaci a všem ostatním dobrovolníkům, co pomohli a zúčastnily se.





Za myslivecké sdružení Rájec-Ráječko a myslivecké sdružení Lenčov
Vladan Opálka
Foto úklidu:


Podrobnosti akce

Začátek akce:
16.04.2016 10:00
Předpokládaný konec akce:
16.04.2016 15:00
Popis místa srazu (adresa):
Sraz v 8:00 na parkovišti před restaurací Kopeček v Rájci
Budeme uklízet:
Dobrovolníci:
již přihlášených dobrovolníků 15, volná kapacita 55


Pracovní rukavice zajistila společnostČERVA EXPORT IMPORT a.s.
 

Hlavní partner akce

Partneři akce



Dále nás podporují


Při poskytování služeb nám pomáhají technická Cookies a Local Storage. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.
Cookies můžete vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči.
Nicméně pokud tak učiníte, některé služby a funkce tohoto webu nemusí správně fungovat.
Více informací o ochraně osobních údajů a jejich používání
Copyright Ⓒ 2014-2024 | Miroslav Kubásek, Ukliďme Česko z.s.