Krajské dotační programy



18.1.2019

V Libereckém kraji zbystřete... A čtěte níže..., aniž bychom se o to přičinili, dostali jsme se mezi vyjmenované projekty, které mohou být v kraji podpořeny v rámci EVVO, tak pokud máte hodně dobrovolníků, může nám to ulehčit ohledně nákladů na pracovní pomůcky, nebo nápad na zajímavý doprovodný program... rozhodně neváhejte!

V průběhu února (1. - 28. 2. 2019) je možné žádat o dotaci na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu v Libereckém kraji. Dotace je určena nejen na činnost středisek ekologické výchovy, ale i na přímou ekovýchovu ve školách. Např. na úpravu školních zahrad (s cílem zapojení do výuky, vytvoření přírodních prvků, kompostu, instalaci ptačích krmítek, budek, hmyzích hotelů, čmelínů aj.), na badatelsky orientovanou výuku, terénní vyučování, ekologizaci provozu školy, zapojení do praktických opatření na ochranu přírody s místními spolky či v rámci osvětové kampaně (např. Ukliďme Česko, Ukliďme Jizerky, Týden bez odpadu či nějakou vlastní)… Možnosti jsou široké a je možné předem konzultovat základní myšlenku i přípravu projektové žádosti. Kontaktní osobou v této věci je Tereza Pokorná (485 226 612, tereza.pokorna@kraj-lbc.cz).

• maximální výše dotace je 150.000 Kč (max. 70 % výdajů projektu) • realizace projektu je možná 1. 1. 2019 – 30. 9. 2020

Bližší informace jsou k dispozici na dotačním webu kraje https://dotace.kraj-lbc.cz/8-1-Podpora-ekologicke-vychovy-a-osvety-r673221.htm?fbclid=IwAR2SdiFTouti6SyFHZdczY_BPJdWocVSk4I1jCpWCJB6S6ed1zmRi0Bso_0

Pokud je to ve Vašem kraji podobně, dejte nám prosím vědět... třeba na radek@uklidmecesko.cz






 

Hlavní partner akce

Partneři akce



Dále nás podporují



Při poskytování služeb nám pomáhají technická Cookies a Local Storage. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.
Cookies můžete vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči.
Nicméně pokud tak učiníte, některé služby a funkce tohoto webu nemusí správně fungovat.
Více informací o ochraně osobních údajů a jejich používání
Copyright Ⓒ 2014-2024 | Miroslav Kubásek, Ukliďme Česko z.s.