Jak na Pytlomaty24.2.2021

Pokud epidemiologická situace (vládní nařízení) neumožňuje shromažďování dobrovolníků, doporučujeme (i na základě zkušeností z roku 2020) na vhodném místě zřídit tzv. Pytlomat.

Pytlomat je místo, kde si mohou dobrovolníci individuálně odebrat pytle na sběr odpadu. Součástí pytlomatu by měly být instrukce, která místa/trasy jsou doporučeny k úklidu, případně kde zanechat sesbíraný odpad v případě že organizátor očekává větší množství sesbíraného odpadu a má domluvený jeho odvoz. Pokud se jedná o úklid drobného nepořádku/litteringu a nedává smysl soustřeďovat odpad na jedno místo, informujte dobrovolníky ať sesbíraný odpad dají do svých, případně veřejných nádob na směsný odpad. Pokud dobrovolníci budou odpad třídit (např. plast, sklo, nápojové plechovky), dejte jim informaci, kde v okolí najdou nádoby na tříděný odpad. Většinu míst na tříděný odpad včetně sběrných dvorů obsahuje také aplikace www.KAMsNIM.cz.

Pytlomat by kromě samotných pytlů (případně samolepek pro dobrovolníky, pokud jste si je s pytli objednali) měl obsahovat následující:

  • Informace že se jedná o "Pytlomat" akce Ukliďme Česko
  • Vyznačení místa/trasy vhodné pro úklid (ideálně mapka)
  • Místo/místa soustřeďování odpadů, pokud jsou určena, případně instrukce, jak se sesbíraným odpadem naložit
  • Bezpečnostní pokyny
  • Kontakt na organizátora (pro dotazy účastníků, pro případ že došly pytle, je poškozený pytlomat apod.)
Další tipy pro pytlomaty:
  • Při tvorbě pytlomatu buďte kreativní a zůčastněte se fosoutěže o "Nejzajímavější pytlomat"
  • Myslete na špatné povětrnostní podmínky (nepromokavý obal, přístřešek pomůže)
  • Nezapomeňte, že na cizí majetek/pozemek můžete pytlomat umístit jen se souhlasem majitele
  • Nedoporučujeme pytlomat umísťovat na příliš frekventovaná místa, na sruhou stranu jej ale umístěte tak, aby ho byli schopni dobrovolníci cíleně najít
  • Nezapomeňte po akci pytlomat odstranit


Pro vaši inspiraci se podívejte, jak vypadaly pytlomaty v roce 2020.


 

Hlavní partner akce

Partneři akceDále nás podporujíPři poskytování služeb nám pomáhají technická Cookies a Local Storage. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.
Cookies můžete vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči.
Nicméně pokud tak učiníte, některé služby a funkce tohoto webu nemusí správně fungovat.
Více informací o ochraně osobních údajů a jejich používání
Copyright Ⓒ 2014-2024 | Miroslav Kubásek, Ukliďme Česko z.s.