Záhada obrazců z planiny Nazca vyřešena! Vědci nás však nepotěšili.1.4.2021

Tajemné obrazce na peruánské planině Nazca patří k jedné z největších záhad jihoamerické archeologie. Již dlouhá léta si vědci lámou hlavu odpovědí na otázky, jaký je jejich původ a co znamenají. S překvapivým zjištěním nyní přišel mezinárodní vědecký tým, jehož součástí jsou i čeští environmentalisté.

Vědci přišli s teorií, že obrazce které byly vytvořeny národy Nazců představují trasy, kterými se před více jak 2 000 lety odklízely odpadky a likvidovaly tehdejší černé skládky. Archeologické nálezy z okolí Tambo Viejo jižně od planiny Nazca totiž s velkou pravděpodobností potvrzují fakt, že tehdejší obyvatele odpadky velmi trápily. Američan David Johnson dokonce zastává teorii, že odhazování odpadků do volné krajiny bylo zřejmě důvodem k zániku této, po všech ostatních stránkách jinak vyspělé, civilizace.

Environmentalisté z brněnského spolku Ukliďme Česko tuto překvapivou vědeckou hypotézu podrobili velmi detailní analýze a na základě vlastních zkušeností z oblasti sběru odpadků z přírody dospěli k velmi překvapivému závěru. "Když jsme porovnali obrazce z planiny Nazca s obrazci, které znázorňují trasy úklidů od našich dobrovolníků, nemohli jsme uvěřit vlastním očím. Obrazce, i když každý z jiné strany zeměkoule, jsou si nejen v řadě parametrů, ale i po vizuální stránce tak podobné, že se nabízí legitimní otázka, zda-li se může vůbec jednat o náhodu", uvedl vedoucí českého výzkumného týmu RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D. Podle jeho názoru to vypovídá o tom, že se naše vyspělá civilizace pravděpodobně nachází v podobném bodu zlomu jako národ Nazca před více jak 2 000 lety.

Jediná možnost kterou odborníci vidí, je začít se odpady opravdu vážně zabývat a radikálně změnit naše uvažování a chování. Můžeme začít například tím, že budeme předcházet vzniku odpadů (odmítat nesmyslné, nepotřebné a jednorázové výrobky a obaly), znovu-používat výrobky kterých se zbavujeme, správně třídit a pokud to technologicky jde tak recyklovat. Stát by měl zvýšit poptávku po výrobcích z recyklátu například jejich daňovým zvýhodněním a státní instituce by měly mít povinnost ve veřejných zakázkách vyžadovat, kde to je technicky možné, výrobky z recyklátu.

Cesty zde jsou, ale již nám nezbývá moc času. Velmi vážně totiž hrozí, že pokud nic nebudeme dělat, může to skončit až zánikem naší civilizace, nebylo by to nic, co by bylo pod sluncem poprvé. Smutným odkazem našim potomkům, pokud nějaké zanecháme, budou jednak hromady odpadků v naší jinak krásné krajině a také vyšlapané cesty od zoufalých dobrovolníků, kteří budou s odpadky v přírodě do posledního dechu bojovat.

Výzkum v této oblasti není doposud ukončen a pro finální potvrzení či vyvrácení hypotézy stále chybí dostatečné množství dat. "Informace o trasách úklidů máme od našich dobrovolníků pouze za rok 2020, proto budeme v tomto mapování pokračovat i v následujících letech. Vyzýváme proto všechny, kteří s námi uklízí, aby své úklidy i nadále reportovali a trasy kudy se během úklidu pohybovali zaznamenali. Jedině pak budeme schopni tuto katastrofickou hypotézu buďto finálně potvrdit, nebo vyvrátit" doplnil studii Kubásek.

Zdroje dat:
Trasy úklidů 2020 https://www.uklidmecesko.cz/map2020/
Trasy úklidů 2021 https://www.uklidmecesko.cz/map2021/
Obrazce Nazca https://en.wikipedia.org/wiki/Nazca_Lines


 

Hlavní partner akce

Partneři akceDále nás podporujíPři poskytování služeb nám pomáhají technická Cookies a Local Storage. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.
Cookies můžete vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči.
Nicméně pokud tak učiníte, některé služby a funkce tohoto webu nemusí správně fungovat.
Více informací o ochraně osobních údajů a jejich používání
Copyright Ⓒ 2014-2024 | Miroslav Kubásek, Ukliďme Česko z.s.